تبلیغات اینترنتیclose
پیچک ( نسیم شمال )
پیچک ( نسیم شمال )
شعر و ادب پارسی


پیچک ( نسیم شمال )
شعر و ادب پارسی

Email : pichak.sher@yahoo.com

سيداشرف الدين گيلاني متخلص به نسيم شمال در سال 1287 هـ.ق در قزوین بدنيا آمد. نام پدر او سيد احمد قزويني بود. مادر از كودكي او را به مكتب سپرد و او زيرنظر مادر علوم مقدمات را در قزوين فراگرفت. وي تاسال 1300 در قزوين بود و پس از آن قصد ديار ديگر كرد و به كربلا رفت ولي دوباره به قزوين بازگشت و چهارسال بعد راهي تبريز شد. درسال 1309 هـ.ق به مدرس تبريز به درس استاد نشست و دوره اي از علوم متداول زمان خود را فراخواند. وي حدود پنج سال در تبريز بود سپس روانه رشت گرديد. اشرف الدين مردي شيعه مذهب و دينداري بود. آزادگي و آزادانديشي وي عجيب بود. وي ارادتي بسيار زياد به ائمه اهل بيت داشته است. وي مردي گوشه گير بود. به مهماني كسي نمي رفت و بسيار آهسته حرف مي زد وي مودب و فروتن بود، مهربان و خوشرويي،‌ بي اعتنا به مال دنيا و آنچه كرد و گفت براي مردم خرده پا بود.