پیچک ( نسیم شمال )

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- دست مزن! چشم، ببستم دو دست( نسیم شمال )
- در جهان واجب به ما علم است علم ( نسیم شمال )
- بازدر شهر خبرهاى دگر مى بينم ( نسیم شمال )
- دوش می گفت این سخن دیوانه ای بی بازخواست ( نسیم شمال )
- خيزيد و رويد از پى تابوت و كفن واى( نسیم شمال )
- غلغلی انداختی در شهر تهران ای قلم ( نسیم شمال )
- از گرمی تابستان بعضی به سفر رفتند ( نسیم شمال )
- ای فعله چرا داخل آدم شدی امروز( نسیم شمال )
- خبر تازه دگر چیست در این گوشه‌كنار ( نسیم شمال )
- در حقیقت روح انسانی همان علم است علم ( نسیم شمال )
- شهر قزوین شده از مدرسه ها مثل بهشت ( نسیم شمال )
- دختران مدرسه ها درس بخوانند ( نسیم شمال )
- صبر كن آرام جانم، صبر كن( نسیم شمال )
- شبی در خواب دیدم محرمانه( نسیم شمال )
- ديشب سحري ميان باغي( نسیم شمال )
- تا چند کشی نعره که قانون خدا کو ( نسیم شمال )
- بهر قتل فقرای مسکین( نسیم شمال )
- ای نسیم از وضع ایران خنده می گیرد مرا ( نسیم شمال )
- بعد از نماز یاشیخ مشغول ذكر خود باش( نسیم شمال )
- ما ملت ایران همه باهوش و زرنگیم( نسیم شمال )
- آهای نسیم شمال این قدر مکش فریاد ( نسیم شمال )
- تا چند كشی نعره كه قانون خدا كو( نسیم شمال )
- بچه‌جون داد مكن آ‌لولو می‌آد ( نسیم شمال )
- خستگی، هم‌رنگی و تدبیر كار خود( نسیم شمال )
- توپ و تفنگ بی‌صدا می‌شود و نمی‌شود( نسیم شمال )
- از گرمی تابستان بعضی به سفر رفتند ( نسیم شمال )
- ای فعله چرا داخل آدم شدی امروز ( نسیم شمال )
- این درشكه شكسته لایق سواری نیست ( نسیم شمال )
- ... گداها را همه مسرور دیدم( نسیم شمال )
- به هر كجا كه روی قیل و قال و جنجال است( نسیم شمال )
- چیست آن حوری پری‌پیكر ( نسیم شمال )
- یا شیخ چرا قامت تریاك كمان است( نسیم شمال )
- بخواب ای دختر زیبا بالام لای‌لای لالام لای‌لای ( نسیم شمال )
- ... خبر تازه دگر چیست در این گوشه‌كنار( نسیم شمال )
- عید آمد و ما قبا نداریم ( نسیم شمال )
- ننه جون من سمنو می‌خواهم ( نسیم شمال )
- شب عید است ای ملا ، من ندانم ( نسیم شمال )
- آخ عجب سرماست امشب ای ننه ( نسیم شمال )
- ای اهل ایران مجلس مبارک ( نسیم شمال )
- می‌شود دنیا به کام اهل ایران ای نسیم( نسیم شمال )
صفحه قبل 1 صفحه بعد