دست مزن! چشم، ببستم دو دست( نسیم شمال ) - دوشنبه 14 بهمن 1392
در جهان واجب به ما علم است علم ( نسیم شمال ) - دوشنبه 14 بهمن 1392
بازدر شهر خبرهاى دگر مى بينم ( نسیم شمال ) - دوشنبه 14 بهمن 1392
دوش می گفت این سخن دیوانه ای بی بازخواست ( نسیم شمال ) - دوشنبه 14 بهمن 1392
خيزيد و رويد از پى تابوت و كفن واى( نسیم شمال ) - دوشنبه 14 بهمن 1392
غلغلی انداختی در شهر تهران ای قلم ( نسیم شمال ) - يکشنبه 13 بهمن 1392
از گرمی تابستان بعضی به سفر رفتند ( نسیم شمال ) - يکشنبه 13 بهمن 1392
ای فعله چرا داخل آدم شدی امروز( نسیم شمال ) - يکشنبه 13 بهمن 1392
خبر تازه دگر چیست در این گوشه‌كنار ( نسیم شمال ) - يکشنبه 13 بهمن 1392
در حقیقت روح انسانی همان علم است علم ( نسیم شمال ) - يکشنبه 13 بهمن 1392
شهر قزوین شده از مدرسه ها مثل بهشت ( نسیم شمال ) - يکشنبه 13 بهمن 1392
دختران مدرسه ها درس بخوانند ( نسیم شمال ) - يکشنبه 13 بهمن 1392
صبر كن آرام جانم، صبر كن( نسیم شمال ) - يکشنبه 13 بهمن 1392
شبی در خواب دیدم محرمانه( نسیم شمال ) - يکشنبه 13 بهمن 1392
ديشب سحري ميان باغي( نسیم شمال ) - يکشنبه 13 بهمن 1392
تا چند کشی نعره که قانون خدا کو ( نسیم شمال ) - يکشنبه 13 بهمن 1392
بهر قتل فقرای مسکین( نسیم شمال ) - يکشنبه 13 بهمن 1392
ای نسیم از وضع ایران خنده می گیرد مرا ( نسیم شمال ) - يکشنبه 13 بهمن 1392
بعد از نماز یاشیخ مشغول ذكر خود باش( نسیم شمال ) - يکشنبه 13 بهمن 1392
ما ملت ایران همه باهوش و زرنگیم( نسیم شمال ) - يکشنبه 13 بهمن 1392
آهای نسیم شمال این قدر مکش فریاد ( نسیم شمال ) - يکشنبه 13 بهمن 1392
تا چند كشی نعره كه قانون خدا كو( نسیم شمال ) - يکشنبه 13 بهمن 1392
بچه‌جون داد مكن آ‌لولو می‌آد ( نسیم شمال ) - يکشنبه 13 بهمن 1392
خستگی، هم‌رنگی و تدبیر كار خود( نسیم شمال ) - يکشنبه 13 بهمن 1392
توپ و تفنگ بی‌صدا می‌شود و نمی‌شود( نسیم شمال ) - يکشنبه 13 بهمن 1392
از گرمی تابستان بعضی به سفر رفتند ( نسیم شمال ) - يکشنبه 13 بهمن 1392
ای فعله چرا داخل آدم شدی امروز ( نسیم شمال ) - يکشنبه 13 بهمن 1392
این درشكه شكسته لایق سواری نیست ( نسیم شمال ) - يکشنبه 13 بهمن 1392
... گداها را همه مسرور دیدم( نسیم شمال ) - يکشنبه 13 بهمن 1392
به هر كجا كه روی قیل و قال و جنجال است( نسیم شمال ) - يکشنبه 13 بهمن 1392
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد